Kényszerhelyzeti terv elkészítése

A repülőtér folyamatos, biztonságos üzemeltetése kapcsán nélkülözhetetlen egy jól összeállított, minden érintett által elfogadott, a gyakorlatban lepróbált Kényszerhelyzeti Terv.   

Az International Civil Aviation Organization (ICAO) Annex 14. 9. fejezetében leírtak alapján, a hazai, valamint a nemzetközi előírásokat figyelembe véve Cégünk az Ügyfél megrendelése után elkészíti a Kényszerhelyzeti Tervet. A dokumentum megírása során folyamatosan kapcsolatot tartunk a Tervben érintett valamennyi szervezettel, egészen a Légügyi Hivatal jóváhagyó Határozatáig. Cégünk a kényszerhelyzeti gyakorlatok színvonalas végrehajtásának megszervezését is vállalja, olyan egyedi speciális eszközökkel, melyen valamennyi együttműködő szervezet hatékonyan tudja saját feladatát végrehajtani, gyakorolni.